Tổng hợp tất cả các phần mềm xem camera của tất cả các hãng

 • Ngày đăng: 2019-08-04 08:57:15
 • Lượt xem: 26629

Phần mềm điều khiển từ xa Ultra :Download

Phần mềm Teamviewer hỗ trợ máy tính từ xa :Download.

Phần mềm IPscan để tìm địa chỉ IP trong mạng khi không có màn hình : Download.

I : Phần mềm xem camera :

 1.  Phần mềm Smart PPS xem Camera trên máy tính cho đầu ghi DahuaDownload.
 2.  Phần mềm Ivms 4200 xem Camera trên máy tính cho đầu ghi HikvisionDownload.
 3.  Phần mềm cho đầu ghi Vantech VT-4100E, VT-4100EB, VT-8100E, VT-16100E, VT-8100D1, VT-16100D1… Download.
 4.  Phần mềm CMS cho đầu ghi Vantech , Samtech,BenCoDownload.
 5.  Phần Mềm ClinetV3 đầu ghi hình Vantech Download.
 6.  Phần mềm VideoViewer đầu ghi hình Avtech Download.
 7. Phần mềm Kbivms Camera KBVISION : Download 
 8. Phần mềm SMART VIEWER cho đầu ghi hình SamsungDownload.

 II: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm :

 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềmcamera Dahua Smart PPS.
 2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đầu ghi Hikvision IVMS 4200.

Tin Tức Liên Quan