Điều khoản giao dịch

Điều khoản giao dịch của Mắt Đen

Xin lưu ý rằng điều khoản giao dịch dưới đây áp dụng cho tất cả các giao dịch mua hàng tại Mắt Đen, chuyên bán khóa thông minh Mắt Đen. Việc tiếp tục thực hiện giao dịch mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản sau đây:

Thông tin sản phẩm:

a. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin sản phẩm chính xác và chi tiết, bao gồm mô tả, hình ảnh và các thông số kỹ thuật liên quan.
b. Tuy nhiên, có thể xảy ra những sai sót trong quá trình cập nhật thông tin sản phẩm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào.

Giá cả và thanh toán:

a. Giá cả sản phẩm được hiển thị trên trang web của chúng tôi là giá bán hiện tại và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
b. Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử và các hình thức thanh toán trực tuyến khác. Chi tiết về các phương thức thanh toán sẽ được hiển thị trong quá trình thanh toán.
c. Bạn cam kết thanh toán đúng số tiền mua hàng đã đồng ý và không phản đối bất kỳ khoản phí nào liên quan đến giao dịch.

Đặt hàng và giao hàng:

a. Bạn có thể đặt hàng thông qua trang web hoặc cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
b. Chúng tôi cam kết giao hàng nhanh chóng và đảm bảo tính bảo mật của hàng hóa.
c. Thời gian giao hàng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí của bạn và phương thức vận chuyển được chọn. d. Bất kỳ phí vận chuyển hoặc thuế phát sinh nào sẽ được hiển thị rõ ràng trong quá trình đặt hàng và thanh toán.

Đổi trả và bảo hành:

a. Chúng tôi cam kết đổi trả hoặc bảo hành sản phẩm nếu có lỗi kỹ thuật hoặc sản phẩm không hoạt động đúng như mô tả.
b. Bạn cần liên hệ với chúng tôi trong vòng thời gian quy định để yêu cầu đổi trả hoặc bảo hành.
c. Việc đổi trả hoặc bảo hành sẽ tuân theo chính sách đổi trả và bảo hành của chúng tôi, được mô tả chi tiết trên trang web hoặc cung cấp riêng cho bạn khi cần thiết.

Quyền sở hữu trí tuệ:

a. Các sản phẩm và nội dung liên quan được hiển thị trên trang web và cửa hàng của chúng tôi thuộc sở hữu trí tuệ của Mắt Đen hoặc các bên thứ ba có liên quan.
b. Bạn cam kết không sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào từ trang web hoặc cửa hàng của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm:

a. Chúng tôi giữ quyền từ chối đơn đặt hàng, hủy bỏ giao dịch hoặc chỉnh sửa thông tin sản phẩm nếu cần thiết.
b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
 
Xin lưu ý rằng điều khoản giao dịch này có thể được điều chỉnh và cập nhật theo từng thời điểm. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi điều khoản được xem là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.