Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Cửa Vân Tay Adell 5500

  • Ngày đăng: 2020-01-12 20:16:57
  • Lượt xem: 307

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ ADEL 5500 4in1


Lưu ý khi sử dụng sản phẩm Khóa Cửa Vân Tay :
+ Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
+ Không dùng vật sắt nhọn chọc vào sản phẩm
+ Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm ( Dùng Khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
+ Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
+ Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa phải chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
+ Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở
1. Hướng dẫn sử dụng:
a. Cách mở khoá:
+ Mở bằng vân tay:
Nhấn phím “0”, đặt vân tay vào màn cảm ứng. Nếu đúng vân tay sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khoá.
Nếu vân tay không đúng sẽ nghe tiếng bíp và đèn nhấp nháy.
+ Mở bằng mật mã: Nhập 11 mã số password
b. Cách khóa cửa:
+ Đóng cửa vào là khóa vân tay đã tự động được khóa bằng chốt lưỡi gà
+ Muốn khóa bằng chốt ngang thì sau khi đóng cửa, xác nhận vân tay, mật mã hoặc thẻ (giống như
khi mở cửa) rồi đẩy tay cầm lên trên là khóa cửa bằng chốt ngang.
2. Hướng dẫn cách đăng ký vân tay:
+ Đăng ký vân tay chủ:
- Với khoá mới: Nhấn phím “0” → Đặt vân tay bất kỳ lên màn cảm ứng → Nhấn phím 1 → Nhập 2
lần ID vân tay chủ (ID: 0001, 0002, 0003) → Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng (máy sẽ quét 2 lần
để lấy vân tay)
- Với khoá đã có vân tay chủ: Nhấn phím “0” → Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím
1→ Nhập 2 lần ID vân tay chủ cần bổ sung (ID: 0001,0002,0003) → Đặt vân tay cần bổ sung lên
màn cảm ứng (máy sẽ quét 2 lần để lấy vân tay)
+ Đăng ký mới vân tay thành viên:
Nhấn phím “0” → Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím 1→ Nhập 2 lần ID vân tay
thành viên (ID gồm 4 số, chữ số hàng trăm là 0,1) → Đặt vân tay thành viên lên màn cảm ứng (máy
sẽ quét 2 lần để lấy vân tay)
3. Hướng dẫn xóa vân tay:
+ Xoá vân tay theo từng ID:
Nhấn phím “0” → Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím 2 → Nhập 2 lần ID vân tay cần
xóa. Nghe tiếng bíp là thành công.
+ Xóa vân tay theo nhóm:
Nhấn phím “0” →Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím 2 → Nhập 2 lần ID xoá
nhóm → Nghe tiếng bíp là thành công
4. Hướng dẫn đăng ký thẻ
Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím “1” cho tới khi nghe tiếng bíp → Nhấn phím
“0” → Đưa thẻ vào trước mắt đọc, nghe tiếng bíp dài là đăng ký thành công
5. Xóa thẻ
Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn và giữ phím 2 cho tới khi nghe tiếng bíp → Nhấn phím
0 → Toàn bộ thẻ đã bị xóa.
6. Hướng dẫn đăng ký mật mã:
Nhấn phím “0” → Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím 3 → Nhập mật mã 11 chữ số
nhưng không được bắt đầu bằng số 0
7. Hướng dẫn xóa mật mã:
Nhấn phím “0” → Đặt vân tay chủ lên màn cảm ứng → Nhấn phím 3 → Nhập 11 số 0
8. Chế độ ra vào tự do (mở khoá không cần sử dụng vân tay để mở) dùng cho hội họp, liên
hoan

+ Cài đặt chế độ ra vào tự do
 Mở cửa bằng vân tay hoặc mật mã
 Nhấn và giữ phím 0 đến khi nghe tiếng bíp là được
+ Xoá chế độ ra vào tự do: Dùng vân tay mở khoá. Sau 10-15 giây, khoá sẽ tự khoá lại và chế độ ra
vào tự do đã được huỷ.
9. Dấu hiệu hết pin
- Khi mở khóa, khóa adel 5500 phát ra 3 hồi bíp bíp báo động trước khi màn cảm ứng sáng. Đồng
thời đèn báo nhấp nháy xanh-đỏ cảnh báo.
- Khi có dấu hiệu hết pin, khóa vẫn sử dụng được 20-30 lần trước khi hết hẳn.
- Mặt nhận vân tay sẽ nhấp nháy liên tục, đặt vân tay rất khó nhận là dấu hiệu của pin sắp hết. Trong
trường hợp này phải mở cửa và thay pin ngay.

http://matden.vn


Tin Tức Liên Quan